Sữa ong chúa được cho là một thực phẩm vô cùng bổ dưỡng của loài ong dành cho con người. Sản phẩm được sinh ra từ những con ong thợ chăm chỉ tìm hoa hút mật hàng ngày. Loại sữa do những con ong thợ này tiết ra cũng chính là thức ăn duy nhất để nuôi sống những con ong chúa. Từ đó, sản phẩm này được loài người đặt tên là "sữa ong chúa".


tin tức


sản phẩm

. . 

Sữa ong chúa Royal Jelly

()

Chi tiết

Sữa Ong Chúa Golden Health

()

Chi tiết

Sữa Ong Chúa Royal Jelly Úc

()

Chi tiết

Sữa Ong Chúa Rebirth Platinum Royal Jelly 1000mg

()

Chi tiết

Sữa Ong Chúa Green Land

()

Chi tiết

Sữa Ong Chúa New Zealand

()

Chi tiết

Forever Royal Jelly

()

Chi tiết

Viên nang sữa ong chúa Royal Jelly

()

Chi tiết

LifeSpring Royal Jelly 1000mg

()

Chi tiết